Economia Harghitei din punct de vedere istoric

Un pelerinaj în Csiksomlyo

Acest ținut care se află în zona centrală a României se remarcă printr-o activitate intensă la nivel economic. Istoria consemnează faptul că secuii (populația predominantă în această regiune) beneficiau de o serie de facilități în perioada medievală. Toate aceste beneficii se datorau faptului că secuii erau o parte importantă a armatei ungare, ceea ce le-a atras diverse favoruri (printre acestea se numără și scutirea de la plata unor taxe). Începând cu secolul al XVII-lea, secuilor le sunt retrase aceste favoruri, situația lor fiind asemănătoare cu a celorlalte populații din teritoriile Austro-Ungare.

Situația economică din județul Harghita

La nivelul anului 2011, Harghita avea o contribuție la Produsul Intern Brut al României de cca șase miliarde de Lei, salariul mediu net al unui locuitor din acest județ fiind de aproximativ o mie o sută Lei. Trebuie remarcat faptul că în Harghita se înregistra la acea vreme un nivel al sondajului de opt procente și jumătate. La nivel de populație pasivă, numărul celor care erau pensionați era de aproape 23% din populația județului.

În acest moment, în 2019, la nivelul lunii martie, lucrurile au evoluat în sens favorabil, astfel că numărul persoanelor care sunt angajate (populație activă) este de peste șaptezeci de mii de persoane. Salariul mediu net al unui harghitean s-a dublat și a ajuns la o valoare de aproape două mii și patru sute de Lei. Iar rata șomajului a scăzut simțitor, până la jumătatea valorii din 2011, acum având un nivel de doar 4%.

Industria este dominată de întreprinderile private, la nivelul anului 2017 existând un număr de aproape șase mii de PFA-uri înregistrate în Harghita și un aproape o mie de întreprinderi familiale. La nivel de cifra de afaceri, valoarea totală a activităților prestate în diverse domenii ale economiei, contabiliza în 2017 o valoare de aproape unsprezece miliarde Lei în acest județ.

Mare parte din populație locuiește în mediul rulal (56%), ceea ce înseamnă că principala îndeletnicire este legată de agricultură. Harghita are o suprafață de teren agricol în suprafață de peste patru sute de mii de hectare, dar numai nouă zeci și trei de mii de hectare sunt de tip arabil. Ceea ce înseamnă că fiecărui locuitor al acestui județ îi revin puțin peste un hectar de teren agricol.

Zona Harghitei este recunoscută pentru cultivarea cu succes a cartofului; alături de această legumă mai sunt cultivate și sfecla de zahăr și inul. Nivelul de producție raportat pentru anul 2017 a fost destul de ridicat, ceea ce a însemnat o creștere importantă față de anii precedenți. La nivel de păduri, în Harghita era înregistrat în 2017 un total de două sute șaizeci și patru de mii de hectare, dintre care aproape o sută nouăzeci era pădure de rășinoase, aproximativ șapte zeci și două de mii de hectare era pădure de foioase și peste trei mii de hectare erau încadrate în categoria “alte tipuri de teren”.

În ceea ce privește situația bugetului local, în Harghita, la nivelul anului 2017, au avut loc încasări de cca 952 de milioane Lei, statul acordând acestui județ ajutoare în valoare de aproximativ șapte zeci și șapte de milioane Lei. Valoarea cheltuielilor a fost pentru respectivul an de aproape 913 milioane lei, ceea ce a însemnat că a existat un excedent bugetar în valoare de 39 de milioane Lei.

Unul dintre sectoarele care sunt funcționale în județul Harghita este cel al turismului, la nivelul anului 2018 fiind raportate un număr de 434 de unități de primire turiști. În județ au fost raportate 24 de hoteluri, dar marea majoritate a opțiunilor de găzduire este asigurată de unitățile de primire de tip pensiuni agroturistice (240). Raportat la anul 2007, se poate constata un regres în privința facilităților de găzduire de tip pensiune, numărul acestor reducându-se cu mai mult de jumătate în 2018.

Harghita – tendințe în economie

Cu siguranță că accentul o să se pună pe menținerea trendurilor actuale din economie, consolidarea activităților care sunt funcționale și dau randament, precum și pe stagnarea și chiar, diminuarea ratei de șomaj. Harghita este unul dintre județele care pot obține bani de pe urmă turismului, dar și a exploatării resurselor de apă minerală, ceea ce înseamnă că la nivel economic, regiunea se poate aștepta la o creștere. Vizitează Harghita și contribuie la creșterea economică a regiunii!